Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról a Magyar Államkincstár honlapján tud tájékozódni.

  1. A vizsgadíj visszaigénylése az 503/2017 es kormányrendelet szerint a 35. életévét be nem töltött, 2018. január 1. után tett első sikeres államilag elismert nyelvvizsgára vonatkozik. (kormányrendelet)

  2. A vizsgázó a sikeres vizsga letétele után a bizonyítvány átvételekor a vizsgaközponttól/vizsgahelytől befizetési bizonylatot is kap, melyet a vizsgadíj visszaigénylésekor mellékelnie szükséges.

  3. Fontos! A befizetési igazolást csak abban az esetben tudjuk a vizsgázó nevére kiállítani, ha az utalás közlemény rovatában a vizsgázó neve feltüntetésre kerül.

  4. Az igénylést Ügyfélkapun keresztül vagy az alábbi űrlap kitöltésével is el lehet indítani.