Jogi és közigazgatási szaknyelvi vizsga
 

1. Jogi és közigazgatási ismeretek

 • Jogi és közigazgatási képzés, jogi és közigazgatási pályák
 • Jog felosztása [jogterületek, jogforrások, jogrendszerek]
 • A közigazgatási jog helye a jogrendszerben
 • A közigazgatás szakterületei és tevékenységfajtái

2. Közjog

 • Alkotmányjog [alkotmányos rendszerek, írott és íratlan alkotmányok]
 • A törvényhozás rendje. Parlamenti rendszerek, parlamenti bizottságok
 • Kormányzati rendszerek
 • A kormány felépítése, mőködése, döntés elıkészítési-, és döntéshozatali eljárások
 • Igazságszolgáltatás, a bíróságok rendszere
 • Választási rendszerek
 • Az önkormányzati rendszer
 • A közigazgatás intézményrendszere
 • A közszolgálat
 • Büntetıjog
 • Eljárásjog
 • Közigazgatási jog
 • Pénzügyi jog

3. Magánjog

 • Polgári jog: kötelmi jog, családjog, öröklési jog
 • Társasági jog
 • Munkajog

4. Európa Uniós ismeretek

 • Az Európai integráció története
 • Az EU intézményrendszere
 • Európai Közösségi jog
 • Jogalkotás és döntéshozatali eljárás
 • Európai közigazgatási jog
 • Az EU politikái