Annak érdekében, hogy a vizsgaközpont figyelembe vegye a fogyatékosságot a vizsga lebonyolítása és szervezése során, a fogyatékkal élő vizsgázónak egyedi kérelmet és érvényes szakértői igazolást kell benyújtania a vizsgaközpont igazgatójához, aki köteles erre írásban válaszolni és lehetőség szerint köteles gondoskodni arról, hogy a fogyatékkal élő vizsgázó
számára fogyatékosságnak megfelelő vizsgakörülményeket teremtsen.

A speciális vizsgáztatást igénylő vizsgázó a vizsgajelentkezési határidő előtt minimum egy héttel írásban jelzi speciális vizsgáztatási körülményekre vonatkozó igényét. Továbbá, a jelentkezési lapjához csatolt orvosi szakvéleményt mellékel, speciális vizsgáztatási körülményeit igazolandó, mely a jogszabályban (87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet) meghatározott körülményeknek eleget tesz. A vizsgázót a vizsgaközpont irodája, illetve a vizsgahely koordinátora 3 munkanapon belül hivatalosan tájékoztatja. A vizsgázó 3 munkanapon belül nyilatkozik a vizsgakörülmények elfogadásáról.

Mozgássérültek, mozgáskorlátozottak
Minden PROFEX vizsgahelyen biztosítani kell a vizsga helyszínének megközelíthetőségét mozgássérültek és mozgáskorlátozottak számára is.

Gyengénlátók, vakok
Számukra, fogyatékosságuk mértékében, biztosítani kell egy külön vizsgatermet és két speciálisan felkészített vizsgáztatót, akik a vizsgafeladatok felolvasásával és a vizsgáztató által diktáltak pontos leírásával, mindennemű azonnali értékelést kizárva segítik a fogyatékossággal élőt. Az ábra-, kép-, illetve grafikonelemzés feladatokat egy kapcsolódó szakmai témakör tárgyalásával kell helyettesíteni.

Halláskárosodottak, siketek
Számukra, fogyatékosságuk mértékében, biztosítani kell egy külön vizsgatermet, amely szükség szerint speciális kihangosító berendezésekkel rendelkezik valamint két speciálisan felkészített vizsgáztatót. A hallásértést igénylő vizsgafeladatokat, a fogyatékosság mértékének figyelembe vételével projektor segítségével ki kell vetíteni.

Diszlexia, diszgráfia
Számukra, fogyatékosságuk mértékében, speciális vizsgáztatási körülményeket kell biztosítani, külön vizsgateremben, kettő speciálisan felkészített vizsgáztatóval.

14 éves kor felett 1 évnél régebbi igazolás is elfogadható.
Formátum: drapp vagy világos sárga alapon fekete/kék Arial 14 font nagyságú betűk.
Többletidő: minden 500 leütésnél hosszabb olvasást igénylő szövegnél, illetve feladatnál 30%-kal több időt kell biztosítani.

Helyesírás: ha a szerkezeti validitást nem veszélyezteti, nem értékelendő.
Segédeszközök használata: ha a szakvélemény jelzi engedélyezni kell szövegszerkesztő használatát 300 leütésnél hosszabb szövegalkotást igénylő feladatoknál.

(Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Angol-Amerikai Intézet, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Esélyegyenlőség a Nyelvtanulásban Kutatócsoport ajánlása szerint, 2008)