Beás általános nyelvvizsgadíjak

A PROFEX nyelvvizsga díja a választott vizsga fokozatától függ, a vizsga nyelve nem befolyásolja. A vizsgadíjak 2018. január 1.-tõl az alábbiak szerint alakulnak:

Változás, folyamatban

 

A (szóbeli)

B (írásbeli)

C (komplex)

ALAPFOK

 Ft

 Ft

 Ft

KÖZÉPFOK

 Ft

 Ft

 Ft

FELSŐFOK

 Ft

 Ft

 Ft

A befizetés átutalással történhet:

Profex Nyelvvizsgaközpont - Pécs:

NévPécsi Tudományegyetem

CímeH-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.

Adószám: 19308681-4-02

PTE OKTATÁSI SZÁMLASZÁMA: 11731001-23135378-00000000

Közleményben kérjük feltüntetni: PROFEX beás nyelvvizsga 150004 + NÉV

Amennyiben ÁFÁ-s számlát kér, LEGKÉSŐBB a befizetés napján jelezze a bevetelekatpte.hu e-mailcímen számlaigényét, valamint a befizetési feladóvevényre vagy az utalás közleményébe a vizsgázó neve után zárójelben szíveskedjék feltüntetni a számlázási nevet és címet, akinek a nevére a számlát kéri. Problémát észlelve a számlaigénnyel kapcsolatban kérjük még aznap jelezzék a vizsgahely koordinátornak illetve a központnak. Amennyiben ez nem történik meg vagy később jelzik felénk, úgy nem áll módunkban külön számlát kiállítani. 

FONTOS!!

Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról ITT tud tájékozódni.

  1. A vizsgadíj visszaigénylése az 503/2017 es kormányrendelet szerint a 35. életévét be nem töltött, 2018. január 1. után tett első sikeres államilag elismert nyelvvizsgára vonatkozik. (kormányrendelet)
  2. A vizsgázó a sikeres vizsga letétele után a bizonyítvány átvételekor a vizsgaközponttól/vizsgahelytől befizetési bizonylatot is kap, melyet a vizsgadíj visszaigénylésekor mellékelnie szükséges (űrlap).
  3. Fontos! A befizetési igazolást csak abban az esetben tudjuk a vizsgázó nevére kiállítani, ha csekk/utalás közlemény rovatában a vizsgázó neve feltüntetésre kerül.