Jelentkezési lap - Kitöltési útmutató és megjegyzések

Adatvédelmi tájékoztató

2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról szóló jogszabálymódosítás elérhető az alábbi honlapon: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800089.TV

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, General Data Protection Regulation, GDPR) itt olvashat részletesen:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényről itt olvashat részletesen:

 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv

 

Tudnivalók a PROFEX nyelvvizsgáról:

1.    A PROFEX nyelvvizsga a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület AK-II/2/2000. Sz. határozata alapján a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztere által államilag elismert nyelvvizsgává nyilvánított vizsgarendszer.

2.    A vizsgázókat minden esetben arra a vizsgahelyre hívják be, ahova jelentkezési lapjukat leadták.

3.    A vizsgára történő jelentkezés csakis abban az esetben érvényes, ha a vizsgázó a vizsgahely vagy a vizsgaközpont részére a nyelvvizsgadíj befizetésének igazolását eljuttatja e-mailben a következő címre: profex.nyelvvizsgaataok.pte.hu, illetve a jelentkezési lappal együtt a választott vizsgahelyen leadja.

4.    A vizsgadíj befizetésérnek módjáról (csekk, utalás) a vizsgahely koordinátora ad tájékoztatást, mivel a vizsgadíj megoszlik a központ és a vizsgahely között.

5.    Amennyiben ÁFÁ-s számlát kér, LEGKÉSŐBB a befizetés napján jelezze a bevetelekatpte.hu e-mail címen számlaigényét, valamint a befizetési feladóvevényre vagy az utalás közleményébe a vizsgázó neve után zárójelben szíveskedjék feltüntetni a számlázási nevet és címet, akinek a nevére a számlát kéri. Ha a számlaigénnyel kapcsolatban problémát észlel, kérjük, még aznap jelezze a vizsgahely koordinátornak illetve a központnak. Amennyiben ez nem történik meg vagy a vizsgázó  később jelzi, úgy nem áll módunkban külön számlát kiállítani.

6.    Amennyiben a vizsgázó saját adatait a jelentkezési lapon pontatlanul vagy hibásan tölti ki, akkor a kiállítandó hatósági igazolás költsége - 10.000 Ft - a vizsgázót terheli.

7.    Vizsgahalasztás, bizonyítvány-másodlat és a vizsgadíj visszaigénylése iránti kérelmeket az e célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani (beszerezhetők a vizsgahelyeken). A halasztási díj a halasztott esemény díjának 75%-a.

8.    A vizsgaeredményekkel, megtekintéssel és felül bírálati kérelemmel kapcsolatban a vizsgázó tájékozódhat a PROFEX Nyelvvizsgaközpont vizsgaszabályzatából a http://profex.aok.pte.hu/ honlapon.

9.    A vizsgahely a vizsga időpontjáról és eredményéről e-mailben küld értesítést. A vizsgabizonyítvány a vizsgaközpontban vagy vizsgahelyen vehető át.

10. Az eredményt a vizsgázó a vizsgát követő legkésőbb 25. naptól kezdődően megtekintheti a http://profex.aok.pte.hu/ honlapon. Az eredményekről telefonon - a személyiségi jogok védelmének érdekében - felvilágosítást a Nyelvvizsgaközpont nem adhat.

11. A tájékoztatóban nem szereplő információkat a vizsgahelyek vizsgaadminisztrátorai készséggel megadják.

 

Sikeres vizsgát kíván a PROFEX Nyelvvizsgaközpont.