A PROFEX nyelvvizsga díja a választott vizsga fokozatától függ, a vizsga nyelve nem befolyásolja. A vizsgadíjak 2023. 09. 01.-tõl az alábbiak szerint alakulnak:

Vizsgadíjak:

 

 

A (szóbeli)

B (írásbeli)

C (komplex)

ALAPFOK

20.000 Ft

20.000 Ft

35.000 Ft

KÖZÉPFOK

23.000 Ft

23.000 Ft

40.000 Ft

FELSŐFOK

26.000 Ft

26.000 Ft

45.000 Ft

 
NEM PÉCSI VIZSGAHELYRE VALÓ JELENTKEZÉS esetében kérem érdeklődjön a vizsgahelyen a befizetés módjáról, mivel a vizsgadíj megoszlik a vizsgaközpont és a vizsgahely között! befizetés módjáról a vizsgázót annak a vizsgahelynek a koordinátora tájékoztatja, ahova a vizsgázó a jelentkezési lapját leadta.
 
A VIZSGAKÖZPONT RÉSZÉRE történő befizetést kérjük, hogy utalással rendezzék az alábbiak szerint:

Profex Nyelvvizsgaközpont - Pécs:

Kedvezményezett neve: Pécsi Tudományegyetem

CímeH-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.

Adószám: 19308681-4-02

PTE OKTATÁSI SZÁMLASZÁMA: 11731001-23135378-00000000

Közleményben kérjük feltüntetni: PROFEX orvosi nyelvvizsga 150007 + NÉV

A befizetés tényéről egy igazolást állítunk ki, melyet a bizonyítványokkal együtt adunk át, mely felhasználható a vizsgadíj MÁK-tól történő visszaigényléséhez is. Az igazolás az utaló nevére kerül kiállításra.

Amennyiben ÁFÁ-s számlát kér, LEGKÉSŐBB a befizetés napján jelezze a bevetelekatpte.hu e-mailcímen számlaigényét. Az utalás közleményébe a vizsgázó neve után zárójelben (vagy ha nem fér ki, e-mailben) szíveskedjék feltüntetni a számlázási nevet és címet, akinek a nevére a számlát kéri. Problémát észlelve a számlaigénnyel kapcsolatban kérjük még aznap jelezzék a vizsgahely koordinátornak illetve a központnak. Amennyiben ez nem történik meg vagy később jelzik felénk, úgy nem áll módunkban külön számlát kiállítani!

FONTOS!!

Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról ITT tud tájékozódni.

  1. A vizsgadíj visszaigénylése az 503/2017 es kormányrendelet szerint 35. életévét be nem töltött személy esetén, 2018. január 1. után tett első sikeres államilag elismert nyelvvizsgára vonatkozik. (kormányrendelet)
  2. A vizsgázó a sikeres vizsga letétele után a bizonyítvány átvételekor a vizsgaközponttól/vizsgahelytől befizetési bizonylatot is kap, melyet a vizsgadíj visszaigénylésekor mellékelnie szükséges.
  3. Fontos! A befizetési igazolást csak abban az esetben tudjuk a vizsgázó nevére kiállítani, ha az utalás közlemény rovatában a vizsgázó neve feltüntetésre kerül.
  4. A visszatérítés elindítása Ügyfélkapu-n keresztül vagy papír alapú űrlap benyújtásával lehetséges.