A vizsga jelentkezés a jelentkezési lappal és a befizetésről szóló bizonylattal együtt érvényes, melyet a jelentkezési határidőig szíveskedjenek eljuttatni a vizsgahely irodájába, ahol vizsgázni szeretnének.

ORVOSI  szaknyelvi vizsga jelentkezési lapja letölthető.