Ér annyit a PROFEX, mint a Rigó utca?

A választ ketté kell bontani. Jogi értelemben pontosan annyit ér, tehát államilag elismert, nyelvpótlékra jogosító állami nyelvvizsga-bizonyítványt ad, amely az ehhez kötött kedvezményekre ugyanúgy jogosít, mint az Origó vagy más államilag elismert, általános nyelvvizsga. Köznapi értelemben a szakmához közel állók (orvosok, gyógyszerészek, más
egészségügyi értelmiségiek illetve egészségügyi szakdolgozók) számára többet ér, mivel pontosan azokat a nyelvi készségeket vizsgálja, amelyek a szakma végzéséhez szükségesek. (Kliensekkel folytatott kommunikáció, írott és hangzó szakmai műfajok, pl. előadás értése és tartás, tudományos közlemények értése és írása, szakemberek közötti
kommunikáció)

Mit jelent az, hogy szaknyelvi vizsga?

A szaknyelv nem másik nyelvet jelent, hanem ugyanannak a nyelvnek egy különleges (szakmai) célú kommunikációban történő felhasználását. Az angol orvosi szaknyelv tehát angol nyelv, amelyet az orvos szakmai tevékenysége során felmerülő feladatok megoldására (pl. angol nyelvû közlemények, esetleg a beteggel kapcsolatos egyéb dokumentumok írása és olvasása, angol nyelvû tudományos közlemények, technológiai leírások, hatásmechanizmusok, hivatalos levelek, (le)írására illetve ilyenek megértésre, valamint angolul beszélő betegekkel illetve kollégákkal történő kommunikációra) használ.

Lehet-e a nyelvtanulást a szaknyelv tanulásával kezdeni?

Lehet, de nem érdemes. A nyelvi alapok lerakása után megkezdett szaknyelvtanulás a tapasztalatok szerint lényegesen hatékonyabb, mint a "nulláról" kezdett szaknyelvtanulás. Hangsúlyozni kell, hogy a szaknyelv értelmezése nem pusztán egy speciális szókincsre terjed ki, hanem az egész nyelvnek a szakma gyakorlása közben felmerülő feladatok
megoldásában való felhasználást jelenti. Tehát egymás mellett jelennek meg ún. általános nyelvi és szaknyelvi elemek, amelyeket nem érdemes és nem is lehet egymástól elválasztani. A szaknyelv tanulása során tulajdonképpen szakmainyelvi feladatok megoldásának módjait, konvencióit, mûfajait és -természetesen - az ehhez szükséges szókincset illetve nyelvhasználati szabályokat kell elsajátítani.

Kell-e külön szaknyelvvel foglalkozni annak, aki jól tudja az adott nyelvet?

Nem kell, de érdemes. Aki egy nyelvet jól ismer, az az analógián alapuló tapasztalás útján valamivel gyorsabban tanulja meg a szaknyelvhasználat speciális szabályait, konvencióit, mûfajait. Ez a folyamat azonban szervezett tanulással lényegesen (kb. 1/4-ére) rövidíthető és hatékonyabbá is tehető, hiszen a tudatosság eleme nagy segítség a nemanyanyelvi felhasználó számára. Mindezt az is bizonyítja, hogy hosszú külföldi tartózkodás után vagy rangos nemzetközi nyelvvizsga-bizonyítvány bitrtokában az egyetemre kerülő hallgatók nagyrésze önként látogatja a szaknyelvi foglalkozásokat és előszeretettel teszik le a szaknyelvi vizsgát is.

Össze lehet-e vonni egy beás általános nyelvi részvizsgával egy másik típusú általános, vagy szaknyelvi részvizsgát?

"Igen" OM 137/2008 számú kormányrendelet 1 számú melléklete alapján rendelete megjelenik. E rendelet tartalmazza a "mit mivel lehet összevonni" kérdésre adott választ. Az eredmény mindenképpen általános (tehát nem szaknyelvi) vizsgabizonyítvány lesz.