Profex orvosi szaknyelvi nyelvvizsgadíjak
 

A PROFEX nyelvvizsga díja a választott vizsga fokozatától függ, a vizsga nyelve nem befolyásolja. A vizsgadíjak 2015. szeptember 1.-tõl az alábbiak szerint alakulnak:

  A (szóbeli) B (írásbeli) C (komplex)
ALAPFOK 8.000 Ft 11.000 Ft 19.000 Ft
KÖZÉPFOK 11.000 Ft 14.000 Ft 25.000 Ft
FELSŐFOK 14.000 Ft 16.000 Ft 30.000 Ft

-Amennyiben ÁFÁ-s számlát kér, a befizetési feladóvevényre a vizsgázó neve után zárójelben szíveskedjék feltüntetni a vevő nevét és címét, akinek a nevére a számlát kéri.

-A befizetés történhet csekken illetve utalással. A csekk beszerezhető az irodában, illetve postai úton is címre küldjük.

 

VIZSGAHELYre való jelentkezés esetében kérem érdeklődjön a vizsgahelyen a befizetés módjáról, mivel a vizsgadíj megoszlik a központ és a vizsgahely között!

 

Profex Nyelvvizsgaközpont - Pécs:

Átutalással történő fizetés esetén a KÖZLEMÉNYBE legyen szíves beírni:  ÁOK  Profex Nyelvvizsgadíj 150007

Számlatulajdonos:
Pécsi Tudományegyetem
7633 Pécs, Szántó K. J. u. 1/B
Adószám: 15329798-2-02

Számlaszám: 10024003 - 00282716 - 00000000