Beás általános nyelvvizsgadíjak

A PROFEX nyelvvizsga díja a választott vizsga fokozatától függ, a vizsga nyelve nem befolyásolja. A vizsgadíjak 2015. szeptember 1.-tõl az alábbiak szerint alakulnak:

 

A (szóbeli)

B (írásbeli)

C (komplex)

ALAPFOK

7.040 Ft

9.460 Ft

16.500 Ft

KÖZÉPFOK

9.900 Ft

13.200 Ft

23.100 Ft

FELSŐFOK

13.200 Ft

15.400 Ft

28.600 Ft

VIZSGAHELYre való jelentkezés esetében kérem érdeklődjön a vizsgahelyen a befizetés módjáról, mivel a vizsgadíj megoszlik a központ és a vizsgahely között!

A befizetés történhet csekken illetve utalással.

A csekk beszerezhető az irodában, illetve postai úton is címre küldjük.

Amennyiben ÁFÁ-s számlát kér, a befizetési feladóvevényre vagy az utalás közleményébe a vizsgázó neve után zárójelben szíveskedjék feltüntetni a vevő nevét és címét, akinek a nevére a számlát kéri.

Átutalással történő fizetés esetén a KÖZLEMÉNYBE legyen szíves beírni:   Profex Beás Nyelvvizsgadíj 150004

Számlaszám: 10024003 - 00282716 - 00000000