Jelentkezési lap - Kitöltési útmutató és megjegyzések

Tudnivalók a PROFEX nyelvvizsgáról:

A PROFEX nyelvvizsga a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület AK-II/2/2000. Sz. határozata alapján a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztere által államilag elismert nyelvvizsgává nyilvánított vizsgarendszer.

A vizsgázókat minden esetben arra a vizsgahelyre hívják be, ahova jelentkezési lapjukat leadták.

A vizsgadíj befizetésérnek módjáról (csekk, utalás) a vizsgahely koordinátora ad tájékoztatást. 

Amennyiben ÁFÁ-s számlát kér,  LEGKÉSŐBB a befizetés napján jelezze bevetelekatpte [dot] hu e-mailcímen számlaigényét, valamint a befizetési feladóvevényre vagy az utalás közleményébe a vizsgázó neve után zárójelben szíveskedjék feltüntetni a számlázási nevet és címet, akinek a nevére a számlát kéri. Problémát észlelve a számlaigénnyel kapcsolatban kérjük még aznap jelezzék a vizsgahely koordinátornak illetve a központnak. Amennyiben ez nem történik meg vagy később jelzik felénk, úgy nem áll módunkban külön számlát kiállítani. 

Amennyiben a vizsgázó saját adatait a jelentkezési lapon pontatlanul vagy hibásan tölti ki, akkor a kiállítandó hatósági igazolás költsége - 10.000 Ft - a vizsgázót terheli.

Vizsgahalasztás, bizonyítvány-másodlat és a vizsgadíj visszaigénylése iránti kérelmeket az e célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani (beszerezhetők a vizsgahelyeken). A halasztási díj a halasztott esemény díjának 75%-a.

A vizsgaeredményekkel, megtekintéssel és felül bírálati kérelemmel kapcsolatban a vizsgázó tájékozódhat a PROFEX Nyelvvizsgaközpont vizsgaszabályzatából a http://profex.aok.pte.hu/ honlapon.

A vizsgahely a vizsga időpontjáról és eredményéről e-mailben küld értesítést. A vizsgabizonyítvány a vizsgaközpontban vagy vizsgahelyen vehető át.

Az eredményt a vizsgázó a vizsgát követő legkésőbb 25. naptól kezdődően megtekintheti a http://profex.aok.pte.hu/ honlapon. Az eredményekről telefonon - a személyiségi jogok védelmének érdekében - felvilágosítást a Nyelvvizsgaközpont nem adhat.

A tájékoztatóban nem szereplő információkat a vizsgahelyek vizsgaadminisztrátorai készséggel megadják.

 

Sikeres vizsgát kíván a PROFEX Nyelvvizsgaközpont.