Jelentkezési lap - Kitöltési útmutató és megjegyzések

Tudnivalók a PROFEX nyelvvizsgáról:

A PROFEX nyelvvizsga a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület AK-II/2/2000. Sz. határozata alapján a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztere által államilag elismert nyelvvizsgává nyilvánított vizsgarendszer.

A vizsgázókat minden esetben arra a vizsgahelyre hívják be, ahova jelentkezési lapjukat leadták.

A vizsgadíj banki átutalásának igénye esetén annak módjáról a vizsgázót a vizsgahely koordinátora tájékoztatja.

A vizsgadíjról szóló ÁFÁ-s számla igényt szükséges a befizetés napján e-mailben jelezni a vizsgahelynek, illetve a nyelvvizsgaközpontnak, mivel csak akkor áll módunkban kiállíttatni a számlát. Kérjük, a feladóvevény vagy az átutalás közleményébe a vizsgázó a neve után tüntesse fel a számlázási nevet és címet. Amennyiben a vizsgázó nem jelzi ÁFÁ-s számla iránti igényét, vagy nem tüntetné fel a számlázási nevet és címet, úgy nem áll módunkban számlát kiállíttatni.

Amennyiben a vizsgázó saját adatait a jelentkezési lapon pontatlanul vagy hibásan tölti ki, akkor a kiállítandó hatósági igazolás költsége - 10.000 Ft - a vizsgázót terheli.

Vizsgahalasztás, bizonyítvány-másodlat és a vizsgadíj visszaigénylése iránti kérelmeket az e célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani (beszerezhetők a vizsgahelyeken). A halasztási díj a halasztott esemény díjának 75%-a.

A vizsgaeredményekkel, megtekintéssel és felül bírálati kérelemmel kapcsolatban a vizsgázó tájékozódhat a PROFEX Nyelvvizsgaközpont vizsgaszabályzatából a http://profex.aok.pte.hu/ honlapon.

A vizsgahely a vizsga időpontjáról és eredményéről e-mailben küld értesítést. A vizsgabizonyítvány a vizsgaközpontban vagy vizsgahelyen vehető át.

Az eredményt a vizsgázó a vizsgát követő legkésőbb 25. naptól kezdődően megtekintheti a http://profex.aok.pte.hu/ honlapon. Az eredményekről telefonon - a személyiségi jogok védelmének érdekében - felvilágosítást a Nyelvvizsgaközpont nem adhat.

A tájékoztatóban nem szereplő információkat a vizsgahelyek vizsgaadminisztrátorai készséggel megadják.

 

Sikeres vizsgát kíván a PROFEX Nyelvvizsgaközpont.