Skip navigation

B1 Íráskészség

Írjon hivatalos levelet 100 – 150 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos levél formai követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy a levél egységes szöveget alkosson. Az irányítási szempontoknak nem megfelelő vizsgadolgozat értékelése: 0 pont. A titkosítás érdekében saját neve helyett a megadott nevet használja. Elérhető pontszám: 15 pont. Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.

 

Ön Kiss Judit/ Péter a Pécsi Tudományegyetem orvostanhallgatója (címe: 7624 Pécs, Szigeti út 6). A British Journal of Hypertension 2014. októberi számában olvasott a 2015. március 8-án Londonban megrendezésre kerülő International Conference on Hypertension elnevezésű konferenciáról, amelyen hallgatók is részt vehetnek. Írjon levelet a konferenciát szervező központnak (Hypertension Center, 18 Oxford Street, London, L7 8SR, UK ), mivel a konferencián Ön is részt szeretne venni.

 

Levelében térjen ki a következőkre:

 

  • bemutatkozás: (pl.: IV. éves hallgató a Pécsi Tudományegyetemen), előzmények ismertetése: konferencia meghirdetésének olvasása (British Journal of Hypertension)
  • érdeklődési kör:  tudományos érdeklődési köre, TDK kutatási területe (pl.: gyermekkori magasvérnyomás problémák)
  • érdem: poszter prezentációk konferenciákon, publikációk magyar szaklapokban
  • célkitűzés: a kutatások folytatása az egyetem elvégzése után, ezért szeretne ezen a konferencián résztvenni
  • információ adása: mellékeli önéletrajzát, publikációs listáját és egy ajánlólevelet mentorától, Dr. Pásztor Lászlótól
  • kérés: lehetséges-e részletes ismertető küldése a konferenciáról