Profex orvosi szaknyelvi nyelvvizsgadíjak
 

A PROFEX nyelvvizsga díja a választott vizsga fokozatától függ, a vizsga nyelve nem befolyásolja. A vizsgadíjak 2015. szeptember 1.-tõl az alábbiak szerint alakulnak:

-Amennyiben ÁFÁ-s számlát kér, a befizetési feladóvevényre a vizsgázó neve után zárójelben szíveskedjék feltüntetni a vevő nevét és címét, akinek a nevére a számlát kéri.

-A befizetés történhet csekken illetve utalással. A csekk beszerezhető az irodában, illetve postai úton is címre küldjük.

  A (szóbeli) B (írásbeli) C (komplex)
ALAPFOK 8.800 Ft 12.100 Ft 20.900 Ft
KÖZÉPFOK 12.100 Ft 15.400 Ft 27.500 Ft
FELSŐFOK 15.400 Ft 17.600 Ft 33.000 Ft

VIZSGAHELYre való jelentkezés esetében kérem érdeklődjön a vizsgahelyen a befizetés módjáról, mivel a vizsgadíj megoszlik a központ és a vizsgahely között!

 

Profex Nyelvvizsgaközpont - Pécs:

Átutalással történő fizetés esetén a KÖZLEMÉNYBE legyen szíves beírni:  ÁOK  Profex Nyelvvizsgadíj 150007

Számlatulajdonos:
Pécsi Tudományegyetem
7633 Pécs, Szántó K. J. u. 1/B
Adószám: 15329798-2-02

Számlaszám: 10024003 - 00282716 - 00000000