PROFEX – Jogi és közigazgatási szaknyelv - KER szintjeihez illesztett részletes leírás
Beszédértés KÜSZÖB SZINT (B 1) KÖZÉPSZINT (B 2) HALADÓSZINT (C 1)
feladat leírása 1. feladat:
lassú beszédtempójú narratív szöveg tényszerű
információinak megértése
1000-1100 n terjedelmű szóköz nélkül
2. feladat:
lassú beszédtempójú szaknyelvi párbeszéd (szakember
szakember, kliens-szakember, riporter-szakember) tényszerű
információinak megértése
200-250 szó terjedelmű
1. feladat:
átlagosnál valamivel lassúbb beszédtempójú narratív
vagy leíró szakszöveg tényszerű és implikált
információinak megértése
2400-2500 n terjedelmű szóköz nélkül
2. feladat:
átlagosnál valamivel lassúbb beszédtempójú
szaknyelvi párbeszéd (szakember-szakember, kliens
szakember, riporter-szakember) tényszerű és
implikált információinak megértése
400-450 szó terjedelmű
1. feladat:
átlagos beszédtempójú narratív, leíró vagy érvelő szakszöveg tényszerű
és implikált információinak megértése
3000-3100 n terjedelmű szóköz nélkül
2. feladat:
átlagos beszédtempójú szaknyelvi párbeszéd (szakember-szakember,
kliens-szakember, riporter-szakember) tényszerű, implikált és globális
információinak megértése
600-650 szó terjedelmű
feladatra szánt teljes idő 20 perc 20 perc 20 perc
itemek száma 20 20 20
elérhető pontszám 20 (minimum 8) 20 (minimum 8) 20 (minimum 8)
műfajok - interjú
- tájékoztató
- jogi eset ismertetése
- adatfelvétel
- interjú
- tájékoztató
- jogi eset ismertetése
- adatfelvétel
- magyarázat
- előadás
- interjú
- tájékoztató
- jogi eset ismertetése
- adatfelvétel
- magyarázat
- előadás
szövegtípusok szaknyelvi narratíva
szaknyelvi dialógus
szaknyelvi narratíva vagy leírás
szaknyelvi dialógus
szaknyelvi érvelés
szaknyelvi dialógus
feladatmegoldás menete Monológ:
1/ feladatlap megtekintése (1 perc)
2/ szöveg meghallgatása 3x
(közben 30s szünet)
3/ feladatlap megoldása (2 perc)

Dialógus:
1/ feladatlap megtekintése (1 perc)
2/ szöveg meghallgatása 3x
(közötte 30s szünet)
3/ feladatlap kitöltése (2 perc)
Monológ:
1/ feladatlap megtekintése (1 perc)
2/ szöveg meghallgatása 2x
(közben 30s szünet)
3/ feladatlap megoldása (2 perc)

Dialógus:
1/ feladatlap megtekintése (1 perc)
2/ szöveg meghallgatása 2x
(közötte 30s szünet)
3/ feladatlap kitöltése (2 perc)
Monológ:
1/ feladatlap megtekintése (1 perc)
2/ szöveg meghallgatása 2x
(közben 30s szünet)
3/ feladatlap megoldása (2 perc)

Dialógus:
1/ feladatlap megtekintése (1 perc)
2/ szöveg meghallgatása 2x
(közötte 30s szünet)
3/ feladatlap kitöltése (2 perc)
feladatra vonatkozó utasítás nyelve magyar magyar magyar
feladattípusok A felsoroltak közül legalább 3 feladattípus található a
vizsgafeladatokban.

- feleletválasztó teszt
(2 disztraktor 1 helyes)

- információ átvitel
- hiányos mondatok kiegészítése
- lyukas szöveg kiegészítése
- igaz-hamis állítás (legfeljebb 3)
A felsoroltak közül legalább 3 feladattípus található
a vizsgafeladatokban.

- feleletválasztó teszt
(3 disztraktor 1 helyes)

- információ átvitel
- hiányos mondatok kiegészítése
- lyukas szöveg kiegészítése
A felsoroltak közül legalább 3 feladattípus található a
vizsgafeladatokban.

- feleletválasztó teszt
(3 disztraktor 1 helyes)

- információ átvitel
- hiányos mondatok kiegészítése
- lyukas szöveg kiegészítése
PROFEX - Jogi és közigazgatási szaknyelv - KER szintjeihez illesztett részletes leírás
Beszédkészség KÜSZÖBSZINT (B 1) KÖZÉPSZINT (B 2) HALADÓSZINT (C 1)
feladat leírása 1. feladat:
spontán bevezető beszélgetés a vizsgázó szakterületével
kapcsolatban, előre megadott témakörök közül l kettő érintésével
(8 pont)

Felkészülési idő: nincs
Kifejtés: 2-4 perc

2. feladat:
öt, magyar nyelven megadott irányítási szempont alapján szimulált
beszélgetés két egyszerű szakmai szituációban:
1. szakember-szakember
tényközlés, helyzetleírás, utasítás kérése
(6 pont)

Felkészülési idő: 1 perc
Kifejtés: 1-2 perc

2. szakember-kliens
útbaigazítás, kikérdezés, egyszerű utasítások adása,
tájékoztatás, tanácsadás
(6 pont)

Felkészülési idő: 1 perc
Kifejtés: 1-2 perc

3. feladat:
egyszerű bemutatást igénylő önálló beszédproduktum célnyelvű
grafikon, táblázat, ábra, vagy kép alapján
(10 pont)

Felkészülési idő: 1 perc
Kifejtés: 1-2 perc
Adminisztráció, értékelés: 1-2 perc
1. feladat:
spontán bevezető beszélgetés a vizsgázó szakterületével
kapcsolatban, előre megadott témakörök közül kettő érintésével
(8 pont)

Felkészülési idő: nincs
Kifejtés: 2-5 perc

2. feladat:
hét, magyar nyelven megadott irányítási szempont alapján
szimulált beszélgetés két szakmai szituációban:
1. szakember-szakember
szakmai problémafeltáró párbeszéd
(6 pont)

Felkészülési idő: 1 perc
Kifejtés: 1-3 perc

2. szakember-kliens
utasítás adása, magyarázat, eljárások bemutatása,
tájékoztatás, kikérdezés, tanácsadás
(6 pont)

Felkészülési idő: 1 perc
Kifejtés: 1-3 perc

3. feladat:
önálló témakifejtés nem nyelvi/nyelvi stimulus alapján (célnyelvű
grafikon, táblázat, ábra)
(10 pont)

Felkészülési idő: 1 perc
Kifejtés: 1-4 perc
Adminisztráció, értékelés: 1-2 perc
1. feladat:
spontán bevezető beszélgetés a vizsgázó szakterületével
kapcsolatban, előre megadott témakörök közül kettő érintésével
(8 pont)

Felkészülési idő: nincs
Kifejtés: 2-6 perc

2. feladat:
tíz, magyar nyelven megadott irányítási szempont alapján szimulált
beszélgetés két bonyolult szakmai szituációban:
1. szakember-szakember
problémamegoldó, érvelést igénylő szakmai vita
(6 pont)

Felkészülési idő: 2 perc
Kifejtés: 1-5 perc

2. szakember-kliens
kikérdezés, érvelő tájékoztatás, magyarázat
(6 pont)

Felkészülési idő: 2 perc
Kifejtés: 1-5 perc

3. feladat:
önálló beszédproduktum - miniprezentáció nem nyelvi/nyelvi
stimulus alapján (magyar nyelvű táblázat), melynek végrehajtása
során a vizsgázó szakmai kérdést fejt ki szakmailag kevésbé
tájékozott közönség számára
(10 pont)

Felkészülési idő: 2 perc
Kifejtés: 1-6 perc
Adminisztráció, értékelés: 1-2 perc
Megadott témakörök
B1, B2 és C1 szinteken
1. A szakma jelenkori helyzete 5. Szakma, szakterület választása, érdeklődési terület 9. Külföldi ösztöndíj, tanulmányok
2.Szakdolgozat, disszertáció témája 6. A szakma hazai és nemzetközi megítélése 10. Elhelyezkedési lehetőségek
3. Szakmai tanulmányok 7. Jövőbeli elképzelések a szakma területén 11. Jogi és közigazgatási rendszerünk változásai 1989. óta
4. Szakmai tapasztalatok 8. Az idegen nyelv szerepe a szakmával kapcsolatban 12. A jog megjelenése a mindennapi életben
feladatra szánt teljes idő 15 perc (minimum: 9 perc) 20 perc (minimum: 9 perc) 30 perc (minimum: 12 perc)
elérhető pontszám 30 ( minimum 12) 30 (minimum 12) 30 (minimum 12)
műfajok - szakmai narratíva
- utasítás adása
- eljárások leírása
- tanácsadás
- szakmai narratíva
- magyarázat
- tájékoztatás
- tanácsadás
- információ kiszűrése
- szakmai narratíva
- szakmai érvelés
- szakmai tanácsadás
- szakmai prezentáció
szövegtípusok 1/ szakmai beszélgetés
2/ leírás
1/ szakmai beszélgetés
2/ leírás, elbeszélés
1/ szakmai érvelés/ szakmai konzultáció
2/ szakmai prezentáció
feladatra vonatkozó
utasítás nyelve
magyar magyar magyar
PROFEX - Jogi és közigazgatási szaknyelv - KER szintjeihez illesztett részletes leírás
Olvasáskészség KÜSZÖBSZINT (B 1) KÖZÉPSZINT (B 2) HALADÓSZINT (C 1)
feladat leírása 1. feladat:
szakirányú általános elbeszélő szöveg globális és
tényszerű információinak megértése
2. feladat:
speciális elbeszélő szöveg globális és tényszerű
információinak megértése
1. feladat:
szakirányú általános elbeszélő vagy leíró szöveg globális,
tényszerű és implikált információinak megértése
2. feladat:
speciális elbeszélő vagy leíró szakmai szöveg globális
tényszerű, implikált és globális információinak megértése
1. feladat:
szakirányú általános érvelő szöveg globális, tényszerű és
implikált információinak megértése
2. feladat:
speciális szakmai érvelő szöveg tényszerű, implikált és
globális információinak megértése
feladatra szánt teljes idő 60 perc (ajánlott idő) 60 perc (ajánlott idő) 60 perc (ajánlott idő)
elérhető pontszám 20 (minimum 8) 20 (minimum 8) 20 (minimum 8)
műfajok 1. autentikus szakirányú általános szöveg:
tankönyvrészlet
tájékoztató anyagok
álláshirdetés
2. autentikus speciális szakszöveg:
tankönyvrészlet
ismeretterjesztő cikk
garancialevél
egyszerűbb szerződések
1. autentikus szakirányú általános szöveg:
lexikon
enciklopédia
tankönyvrészlet
szakkönyv részlete
szakmai témájú hivatalos levél
szakirányú pályázat részlete
pályázati kiírás részlete
2. autentikus speciális szakszöveg:
tankönyvrészlet
tudományos közlemény részlete
hivatalos közlemény
jelentés
absztrakt
jogeset leírása
szerződés
ítélet
döntés
határozat
kereset
1. autentikus szakirányú általános szöveg:
lexikon
enciklopédia
tankönyvrészlet
szakkönyv részlete
szakirányú pályázat részlete
pályázati kiírás részlete
2. autentikus speciális szakszöveg:
tudományos közlemény részlete
tankönyvrészlet
monográfiarészlet
összefoglaló
jogeset leírása
ítélet
határozat
rendelet
irányelv
állásfoglalás
jegyzőkönyv
jogszabály
törvény
hivatalos közlemény
célszövegek hosszúsága 350-400 szó (a két szöveg összesen) 1100-1200 szó (a két szöveg összesen) 1600-1700 szó (a két szöveg összesen)
feladattípusok globális értés – szövegenként 4 item:
- szövegrészek tartalmát összefoglaló kifejezések
hozzárendelése bekezdésekhez
(2 disztraktor, 4 item helyes)

- 3-1 típusú feleletválasztó kérdés
analitikus értés – szövegenként 6 item:

- információ átvitel (pl. táblázat vagy grafikon
kiegészítése)

- lyukas szöveg kitöltése
- 3-1 típusú feleletválasztó kérdés
globális értés – szövegenként 4 item:
- szövegrészek tartalmát összefoglaló kifejezések
hozzárendelése bekezdésekhez
(2 disztraktor, 4 item helyes)

- 3-1 típusú feleletválasztó kérdés
analitikus értés – szövegenként 6 item:

- információ átvitel (pl. táblázat vagy grafikon
kiegészítése)

- lyukas összefoglaló szöveg kitöltése
- 3-1 típusú feleletválasztó kérdés
globális értés – szövegenként 4 item:
- szövegrészek tartalmát összefoglaló kifejezések
hozzárendelése bekezdésekhez
(2 disztraktor, 4 item helyes)

- 3-1 típusú feleletválasztó kérdés
analitikus értés – szövegenként 6 item:

- információ átvitel (pl. táblázat vagy grafikon
kiegészítése)

- lyukas összefoglaló szöveg kitöltése
- 3-1 típusú feleletválasztó kérdés
feladatra vonatkozó utasítás nyelve magyar magyar magyar
PROFEX - Jogi és közigazgatási szaknyelv - KER szintjeihez illesztett részletes leírás
Íráskészség KÜSZÖBSZINT (B 1) KÖZÉPSZINT (B 2) HALADÓSZINT (C 1)
feladat leírása szakirányú hivatalos, tényszerű információkat közlő
levél és email készítése magyar nyelven megadott
szempontok alapján
szakirányú hivatalos tényszerű és implikált információkat
közlő levél és e-mail készítése magyar nyelven megadott
szempontok alapján
szakirányú érvelő levél és e-mail készítése magyar nyelven
megadott szempontok alapján
irányítási szempontok
száma és jellemzői
8 db (4-4) vázlatpont-szerű tény és/vagy feladat:
feladó, címzett, dátum, levél közlési célja, + 4
kifejtendő tény.
8 db (4-4) vázlatpont-szerű tény és / vagy feladat:
feladó, címzett, dátum, levél közlési célja, + 4 kifejtendő
szempont, amelyből legalább 2 pragmatikai jellegű: pl.:
bizonytalanság,, bizonyosság, kétkedés, valószínűség,
szükségszerűség,
8 db (4-4) vázlatpont-szerű tény és / vagy feladat:
feladó, címzett, dátum, levél közlési célja, + 4 kifejtendő
érveket és ellenérveket tartalmazó pragmatikai jellegű
szempont: pl.: bizonytalanság,, bizonyosság, valószínűség,
szükségszerűség, egyet nem értés udvarias kifejezése, saját
állítások melletti érvelés.
feladatra szánt teljes idő 60 perc (ajánlott idő) 60 perc (ajánlott idő) 60 perc (ajánlott idő)
feladatok száma 1. hivatalos levél
2. hivatalos e-mail
1. hivatalos levél
2. hivatalos e-mail
1. hivatalos levél
2. hivatalos e-mail
elérhető pontszám 1. hivatalos levél = 15 részpont
2. hivatalos e-mail = 15 részpont
végleges pontszám: 15 (minimum 6)
1. hivatalos levél = 15 részpont
2. hivatalos e-mail = 15 részpont
végleges pontszám: 15 (minimum 6)
1. hivatalos levél = 15 részpont
2. hivatalos e-mail = 15 részpont
végleges pontszám: 15 (minimum 6)
műfajok
megjegyzés:
a két feladat műfaja mindig eltérő
- álláspályázat
- motivációs levél
- kongresszusi jelentkezés
- meghívás szakmai összejövetelre
- köszönet szakmai segítségért
- panasz
- álláspályázat
- motivációs levél
- kongresszusi jelentkezés
- szakmai tájékoztatás
- panasz
- kérelem
- válaszlevél szakmai felvetésre
- szakmai tanácsadás
- szakmai tájékoztatás
célszöveg hosszúsága 80 -100 szó mindkét feladat esetében,
amibe a formai elemek: címzés, saját cím, dátum,
megszólítás, elbúcsúzás aláírás nem számítanak bele,
bár ezek megléte és helyessége értékelésre kerülnek.
100-120 szó mindkét feladat esetében,
amibe a formai elemek: címzés, saját cím, dátum,
megszólítás, elbúcsúzás aláírás nem számítanak bele, bár
ezek megléte és helyessége értékelésre kerülnek.
120-140 szó mindkét feladat esetében,
amibe a formai elemek: címzés, saját cím, dátum,
megszólítás, elbúcsúzás aláírás nem számítanak bele, bár
ezek megléte és helyessége értékelésre kerülnek.
feladatra vonatkozó utasítás nyelve magyar magyar magyar
PROFEX - Jogi és közigazgatási szaknyelv - KER szintjeihez illesztett részletes leírás
Közvetítés KÜSZÖBSZINT (B 1) KÖZÉPSZINT (B 2) HALADÓSZINT (C 1)
feladat leírása célnyelven írott szaknyelvi forrásszöveg alapján magyar
nyelvű fordítás készítése írásban
magyar nyelven írott szaknyelvi forrásszöveg és
tíz magyar nyelven megadott irányítási szempont
alapján célnyelvű összefoglalás készítése
magyar nyelven írott szaknyelvi forrásszöveg
alapján célnyelvi fordítás készítése
feladatra szánt teljes idő 60 perc (ajánlott idő) 60 perc (ajánlott idő) 60 perc (ajánlott idő)
elérhető pontszám 15 (minimum 6) 15 (minimum 6) 15 (minimum 6)
műfajok - ismeretterjesztő cikk
- tankönyvrészlet
- tájékoztató anyag
- jogi eset leírása - absztrakt
- összefoglaló
- tankönyvrészlet
- tudományos közlemény részlete
forrásszöveg hossza 200-250 szó 300-350 szó 250-300 szó
célszöveg hossza a fordított magyar nyelvű szöveg hossza min. 150 szó – max. a forrásszöveg hossza a fordított célnyelvi szöveg hossza
feladatra vonatkozó utasítás nyelve magyar magyar magyar